• Kadastraal Minuutplan Bolsward

  Bolsward Kadastraal Minuutplan 1830

  15,0040,00
 • Kadastraal Minuutplan Franeker

  Franeker Kadastraal Minuutplan 1827

  15,0040,00
 • Verzamelplan Groningen 1821 Textielposter

  Groningen Verzamelplan 1821

  15,0040,00
 • Kadastraal Minuutplan Hindeloopen

  Hindeloopen Kadastraal Minuutplan 1826

  15,0040,00
 • Kadastraal Minuutplan Montfoort

  Montfoort Kadastraal Minuutplan 1819

  15,0040,00
 • Kadastraal Minuutplan Rotterdam_Boompjes_Textielposter

  Rotterdam Boompjes Kadastraal Minuutplan 1811-1832

  15,0040,00
 • Kadastraal Minuutplan Schoonhoven Oostzeijde

  Schoonhoven Oostzeijde Kadastraal Minuutplan 1828

  15,0040,00
 • Kadastraal Minuutplan Schoonhoven Westzeijde

  Schoonhoven Westzeijde Kadastraal Minuutplan 1828

  15,0040,00
 • Kadastraal Minuutplan Sneek

  Sneek Kadastraal Minuutplan 1826

  15,0040,00